Nevezési osztályok - megszerezhető címek (About cat shows - rules)A kiállításon való részvétel általános feltételei


(Az adott kiállítás szervezőinél kell pontosítani mindig a nevezés feltételeit!!!)


A nevezés a kiállítást szervező egyesület által kiadott nevezési lappal történik, s akkor válik érvényessé, ha azt a nevezési díj megfizetésével egyidejűleg a megszabott határidőig a rendezőséghez eljuttatják. A nevezési díj csak abban az estben fizetendő vissza, ha a kiállításon való részvételt a kiállítás időpontja előtt legalább 14 nappal lemondják.


A kiállításon csak egészséges, parazitamentes, jó kondícióban lévő olyan macskák vehetnek részt (legalább 3 hónapo- saknak kell lenniük), amelyek rendelkeznek egy évnél nem régebbi, de három hétnél nem frissebb fertőző gyomor- és bélgyulladás és macskanátha, veszettség elleni (kombinált + veszettség elleni) oltási bizonyítvánnyal. Ezen feltételek meglétét a kiállításra való belépés előtt hatósági állatorvos ellenőrzi.A kiállításon nem vehetnek részt vemhes és szoptatós macskák.

A kiállítási helyiségben kizárólag azok a macskák lehetnek jelen, amelyeket a kiállításra beneveztek.


A kiállítás területén csak abban az esetben lehet macskát értékesíteni, ha azokat a kiállításra benevezték, s az eladási szándékot legkésőbb a kiállításra való belépés előtt a rendezőségnek bejelentették. A kiállítás ideje alatt eladott macskákat ebben az esetben sem lehet a kiállítás zárása előtt a helyszínről elvinni.

Fontos, hogy a kiállító hozzon magával a ketrecbe elválasztó függönyöket (min. 2 db, általában 70x70cm), melyeket függönycsipeszekkel, vagy előre megvarrt pántokkal rögzít a ketrec felső részéhez; a ketrec aljára egy puha szőnyeget, pokrócot (ált. szimpla ketrecnél szintén 70x70cm, duplánál 70x140cm), a cica számára alomtálcát, etető és itatóedényeket. Ezen kívül hozhat párnát, játékot, stb. is. Természetesen jó, ha magával hozza a cica felkészítéséhez valókat is: bunda-kefe, fésű, fültisztító, stb...

Nagyon fontos, hogy a cica érvényes oltási könyve (külföldi kiállításokra az útlevele!), a kiállítás nevezésének visszaigazolása, a nevezés befizetésének igazolása is a kiállítónál legyen!!!
Kizárás a versenyből és a kiállításról

 

- A versenyből ki kell zárni azokat az agresszív macskákat, amelyeket a bíró a macska viselkedése miatt nem képes megfelelően lebírálni.
- Ki kell zárni a versenyből a fél-, illetve rejtett heréjű kandúrokat – kivételt képeznek a 10 hónapnál fiatalabb állatok.
- Nem bírálhatók le a karomtalanítási műtéten átesett macskák sem.
- A kiállításon nem vehetnek részt azok a macskák, amelyeket az állatorvos valamilyen okból eltilt (betegség, parazita, rossz kondíció). Ebben az esetben (általában az állatorvos dönti el) a kiállító más benevezett macskája sem vehet részt a kiállításon.
- A megfelő oltással nem rendelkező macskák sem vehetnek részt a kiállításon.
- A kiállítóhelyiségből a nyitvatartás idejénél korábban nem vihetők el a benevezett macskák – kivételt képeznek rendkívüli esetek, amelyeket a rendezőknek be kell jelenteni.
- A zárás előtt elvitt macskák címei és díjai visszavonásra kerülnek.
"Hagyományos" bírálati rendszer (kivonat)

 

 A tradicionális (tehát nem az ún. "ringes") rendszerek alapjai közel azonosak. A rendszer hasonló a FIFe és a WCF bírálati rendszeréhez, kisebb-nagyobb változtatással. Egy FIFe kiállításon az eredeti FIFe bírálati szabályzatot követik minden esetben, így ettől némileg eltér a hazánkban alkalmazott tradicionális rendszer. A bírálat a tulajdonos/kiállító jelenlétében, nyilvánosan történik, a bírálatra is ők hozhatják fel a macskákat. (Az Európai bírálatnál a bíró, a segédje és a cica gazdája van jelen, egyenként bírálódnak a cicák; az Amerikai bírálatnál a bíró mögötti ketrec sorba rakják az egy fajtához tartozóakat, a gazdik távolabb helyezkednek el, és egyszerre (egyenként megvizsgálva) bírálják le e cicákat.Ha a bírálaton a harmadik felszólításra sem jelenik meg a macska, akkor nem kaphat címet, sem egyéb díjakat.A bírálathoz három példányos un. „Bírálati lap”-ot kell használni, amelynek első példánya a kiállítóé (diplomához csatolva), második példánya a szervező egyesületnél (pl. MMME, FAMKAT) marad, harmadik példánya pedig a bíróé.Az európai rendszerű kiállításokon négy szőr (I-IV. kat.) kategóriában történnek a bírálatok, fajtának, színnek, kornak és elért kvalifikációnak (elért címnek) megfelelő osztályokban.

Kategóriák:
- I. Hosszú szőrű, perzsa és exotikus (tenyészmacskák és ivartalanított macskák)
- II. Félhosszú szőrű (tenyészmacskák és ivartalanított macskák)
- III. Rövid szőrű és szomáli (tenyészmacskák és ivartalanított macskák)
- IV. Sziámi, Thai, Keleti (tenyészmacskák és ivartalanított macskák)
- Házi macskák
- Almok

A bírálat kiállítási osztályokban (kategóriák) történik, egy osztályban az azonos fajtához, azonos színhez és azonos nemhez tartozó macskák szerepelnek.
A macskákat a bírók a standardnak megfelelően megvizsgálják, és az ott meghatározott szempontok alapján pontozzák;
95 összpont alatt a következő minősítéseket kaphatják:
* KITŰNŐ (Excellent)
* NAGYON JÓ (Very good)
* JÓ (Good)

Az osztályok és a kiadható címek a következők - ha a cica eléri a 95 pontot (illetve magasabb kategóriáknál a 97-98 pontot):
(pl. FIFe kiállításokon az adott kategóriában csak a legszebb kap címet, a többiek csak minősítést -Ex.1, Ex.2., stb...
A tradicionális bírálati rendszerekben az egyes nemzetközi egyesületek között lehetnek eltérések (pl. 3 CACE vagy 6 CACE kell egy örökös címhez, stb., a FIFe pl. szigorúbb szabályokat állított fel.)

Tenyészmacskák
- Európa Nagybajnok (Grand Champion of Europe) - Gr.Ch.Eu. (CACM / ICAC)
- Európa-bajnok (Champion of Europe) - Ch. Eu. (CAGCE)
- Nemzetközi Nagybajnok (Grand Champion International) - Gr. Ch. Int. (CACE)
- Nemzetközi-Bajnok (Champion International) - Ch. Int. (CAGCI)
- Bajnok (Champion) - Ch. (CACIB)
- Nyílt Osztály (9 hó felett) - Open Class (CAC)- Kölyök Osztály 6-9 hó (Kitten Class 6-9 months) (CACJ)
- Kölyök Osztály 3-6 hó (Kitten Class 3-6 months) (CACP)

Ivartalanított macskák
- Európa Nagypremior (Grand Premior of Europe) - Eu.Gr.Pr. (CAPM / ICAP)
- Európa-Premior (Premior of Europe) - Eu.Pr. (CAGPE)
- Nemzetközi Nagypremior (Grand Premior International) - Gr.Int.Pr. (CAPE)
- Nemzetközi Premior (International Premior) - Int.Pr. (CAGPI)
- Premior (Premior) - Pr. (CAPIB)
- Kasztrált Osztály (Neuter, Alter Class) (CAP)

Házimacskák
- Házimacskák Osztálya (HHP) - Ebbe az osztályba az általában ismeretlen eredetű (törzskönyvvel nem rendelkező, és az adott kiállításon bíráló bírók által egyik tenyészmacska standardnak sem megfelelő), "kedvenc" macskákat kell besorolni, nem szerinti felosztásban. A macskák minősítést kapnak, címet nem. Ebben az osztályban I., II., III. Díj adható ki.

Egyéb
- Alom 10-16 hét (Litter 10-16 weeks) - A kiállításra nevezett almokat a bíró egyenként és egészében bírálja el, egy bírálati lapon, az alomban szereplő kölykök egyedi minősítést nem kapnak, úgyszintén helyezést sem. Az almok a Legszebb Alom díjért összesítve versengenek.
A kiállításra 10-13 hetes korú alom csak anyával együtt nevezhető. Az alomban szereplő kölyköknek legalább 10 hetesnek kell lenniük, ennél fiatalabb állatok a kiállításra nem hozhatók be. Alom anya nélkül 13-16 hetes kor között nevezhető, ha az alomban az egyedek száma legalább három. A 12. hét betöltése után a kölykök egyedileg a 3-6 hó közötti kölyök osztályban nevezhetők.
- Fajtabesorolási Osztály (Assessment Class / Novice) - 6 hónapnál idősebb törzskönyvvel nem rendelkező (fajtakeresztezésből, vagy ismeretlen szülőktől származó), de fajtatiszta macskának vélhető cicáról a kiállításon 3 különböző bírónak azt kell eldöntenie, hogy megfelel-e az adott fajtára jellemző standard-nek és ez alapján besorolhatja a megfelelő fajtába. (A kiállított diplomákkal már egy macskaegyesületnél letörzskönyvezhető a cica - igaz, "üres" , azaz kitöltetlen törzskönyvet kap (hiszen ismeretlenek a felmenői), viszont Ő már szerepelhet szülőként (hiszen fajtatisztának minősítették és kapott törzskönyvi számot)
- Verseny nélkül (Without Competition) - ebbe az osztályba olyan macskákat neveznek, akiket bemutatnak a nagyközönségnek, de nem kerül a bíró elé bírálatra.
- Tiszteletes osztály (Honor Class) - a Világbajnoki (WCh) címet elért macskák indulnak benne.
Ha egy felnőtt macska (tenyészmacskák, ill. ivartalanított macskák) három különböző bíró minősítése alapján megkapta az adott címet, akkor ezt örökre viselheti, (de vannak egyesületek, ahol akár 6 vagy 9 minősítés is kell!) és egy nevezési osztállyal feljebb léphet.
A bajnoki (CACIB) és az ennél magasabb címek megszerzésének feltétele, hogy a három cím közül legalább egyet külföldi kiállításon kell megszereznie a macskának (illetve az egyesület dönthet; vannak egyesületek, ahol több cím is kell egy adott kategóriából).Amennyiben egy fajtából, vagy annak egy színvariációjából legalább négy egyed képviselteti magát, a bíró közülük a legszebbnek kioszthatja a Fajtagyőztes (Best of Variety) címet. (illetve az adott bíró dönthet).


A bírók az általuk minősített fajtákból jelölést (Nominiert) ad ki a Best in Show-ra. 

A házimacskák egy kategóriában indulnak, s a „Legszebb házimacska” 1-2-3 címeket kaphatják meg. Bírálatuknál a szépségen kívül figyelembe veszik, hogy mennyire jól ápolt, és mennyire kedves a cica. Itt nincs cím és fajtagyőztes választás, hanem sorrendet állítanak fel köztük. A Best in Show keretein belül az első három cica közül kiválasztják a legszebbnek ítéltet és az elnyeri a "Legszebb házi macska" címet.Ezenkívül lehetnek felajánlott különdíjak, pl. születésnapos macskáknak, a legszebb kasztrált házicicának (Borostyán-díj), és egyéb emlékdíjak (pl. "In memorian Vacak"), előfordulhat, hogy pl. "Veterán osztályt" indítanak 7 évsenél idősebb macskák számára, "Speciál show": egy bizony fajtára vonatkozó külön versenyen.

Jelölések:
- BIV (Best in Variety) ill. BB (Best of Breed) = fajtagyőztes
- Nom. (Nominért)= Best in Showra jelölt macska
- BIS (Best in Show, 'Szépek szépe') = az adott kategória legszebb kandúrja, nősténye, legszebb kölyke (3-6 hónap, ill. 6-9 hónap) és ivartalanított (kasztrált) macskája
- BOS (Best opp. Sex) = legszebb ellenkező nemű macska
- BOB (Best of Best) = az adott kategória legszebb macskája (a Best in Show-s macskák közül)
- GB (General Best) = a kiállítás legeslegszebb macskája (az összes induló közül)
- SW (Scandinavian Winner) = a Skandináv államok legszebb macskája (egyfajta régiógyőztes)
- WW (World Winner) = világgyőztes (FIFe)

Fontos:
A WW és a WCh két különböző eredmény. A WW egy adott FIFe világkiállítás Best in Showjának egyes kategóriában nyertes macska viseli, tehát egy kiállításon szerzett eredmény. Pl: WW02, az az 2002-ben nyert a világ kiállítás Best in Showjában.
A WCh (Világ Bajnok) egy adott rendszerben elért örökös cím, ami nem egy kiállítás eredménye, hanem egy verseny sorozat utolsó elérhető címe. Három különböző bírótól kell egy-egy ICAC (CACM) cím; ebből min. egynek Európán kívüli kiállításon megszerzettnek kell lennie!
Kasztráltaknál pedig a World Premior (WPr) cím kerül kiosztásra.

A címekkel, díjakkal pénzjutalom NEM jár!


Kivonat a TICA bírálati rendszer szabályaiból

 


A bírálat ún. „ring”-ekben ('körök') történik, egy bíró képvisel egy ringet. A kiállítás rendezői döntik el, hogy hány ringes kiállítást szerveznek. Egy kétnapos, 12 ringes kiállításnál egy nap 6 ringben bírálják a cicákat, a másik nap is 6 ringben. (Illetve a kiállítás szervezői a bírókkal együtt dönthetnek arról is, hogy pl. egyik nap 7 ring, a másik nap 5 ringben zajlanak majd a bírálatok). Mindkét nap mind a 6 ringben - más-más bíró által - lebírálódnak a macskák. Egy nap az összes ringben a kiállításra benevezett összes macskát lebírálják.

Egy ring lehet allbreed ("összfajtás") vagy special ("speciális") :
- allbreed ringben az összes hosszú- és a rövidszőrű macskákból együtt hirdetnek eredményt;
- special ringben külön eredményhirdetés történik a hosszúszőrű, és külön a rövidszőrű kategóriákban.

Ezenkívül előfordulnak ún. "Congress"-ek is: egy-egy adott fajta külön bírálata, egyfajta külön fajtaverseny. Akinek regisztrálva van a cicája a TICA-ban, ennek a ringnek a ponjai is beleszámítanak a címhez, a régiópontba viszont nem.

A bírálat következő csoportokban történik:
CHAMPIONSHIP BREEDS (Bajnoki státuszú cicák):
- hosszúszőrű kölykök – 4-8 hónap (LH Kitten);
- hosszúszőrű felnőtt macskák – 8 hónap felett (LH-Cat);
- hosszúszőrű kasztrált macskák (LH-Alters);
- rövidszőrű kölykök – 4-8 hónap (SH Kitten);
- rövidszőrű felnőtt macskák – 8 hónap felett (SH-Cat);
- rövidszőrű kasztrált macskák (SH-Alters);

NON-CHAMPIONSHIP BREEDS (Házimacskák):
- hosszúszőrű házimacska kölykök (LH HHP-Kitten);
- hosszúszőrű felnőtt házimacskák – csak ivartalanított indulhat (LH HHP);
- rövidszőrű házimacska kölykök (SH HHP-Kitten);
- rövidszőrű felnőtt házimacskák – csak ivartalanított indulhat (SH HHP).

- új fajták - előzetes várakotás a bajnoki státuszért 2. szint (advenced new breed, ANB)
- új fajták - előzetes várakotás a bajnoki státuszért 1.szint (prelinemary new breed, PNB)
- új fajtaváltozatok (New Traits, NBC)

A Kiállítói katalógusban - mindig! - így vannak sorszámozva a cicák:
- LH Kittens: 1-50, SH Kittens: 51-100
- LH Cats: 101-200, SH Cats: 201-300
- LH Alters: 301-350, SH Alters: 351-400
- LH HHPs: 401-450 és a SH HHPs: 451-500
- PNB: 501-550, ANB: 551-600, New Traits (új fajtavált.): 601-650
- Exhibition only (versenyen kívüli, bemutatóra): 651-700
- For Sale (Eladó kölykök): 701-

- Az összevetések során a nőstények együtt indulnak a hím macskákkal.
- A macskákat legelőször a saját fajtáján belüli, azonos divízióban (csoportban) lévő, vele azonos színű macskákkal hasonlítják össze.

Minden ring külön verseny, a bíró egymaga dönti el a sorrendet, ezért nagyon különböző eredmények születhetnek egyes bíróknál, sőt ugyanaz a bíró másnap lehet, hogy egészen máshogyan dönt. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy következetlen. Általában nagyon sok olyan macska van, aki kb. egyforma szinten van, egyiknek a füle jobb, másiknak az álla, stb. Ilyenkor a bíró egyiknap egyiket teszi előrébb, másnap kicsit megváltoztatja a sorrendet. De ez is lehet, hogy azonosan bírál, mert egyértelműen jobbnak látja valamelyiket.A TICA bírálat menete:

A kiállításon a bírálatok megkezdése után kísérd figyelemmel a bírói ketrecek tetejére felkerülő számokat. Ha a saját macskád katalógusbeli száma megjelenik, akkor a cicádat tedd be a számmal megjelölt ketrecbe. Ezután távozz a bírói körből (ring), és előtte foglalj helyet. A bíró, amikor sorra kerül a cicád, kiveszi és lebírálja, majd visszateszi a ketrecbe. A bírók minden ringben először egy fajtát bírálnak le. (pl. Maine Coon és ha végzett az adott kategóriával, akkor feltűzi a ketrecekre a Best of Color (színsorrend) szalagokat. Ezután összenézi a különböző színek legjobbjait és kitűzi a divízió (fajta csoport) sorrendet (Best of Division) -lsd. később a színkódoknál! Ha megfelelő mennyiségű macska indult az adott kategóriában a bíró szóban kiosztja a fajtagyőztes (Best of Breed) helyezéseket (ennek nincs pontértéke!).

Ezután jöhet a következő fajta (ha az előbb a Maine Coon említettük, akkor a hosszúszőrű macskák vannak soron, tehát pl. a szibériai macskák következnek. Amikor a bíró végzett az összes hosszúszőrű kategóriával (LH-cat), és ha Special ringet csinált, akkor következik a finálé ebből a kategóriából. (Ha 'Allbreed' ringet csinált a bíró, akkor lebírálja még az összes rövidszőrű macskát is (SH-cat), és utána tart finálét!!!

Attól függően, hogy allbreed vagy special ringet csinált, kiválasztja az adott kategóriában (példánál maradva: hosszúszőrű macskák) szereplő macskák közül az általa legszebbnek ítélt 5-10 macskát kölyökből, felnőttből, kasztráltból, házimacska kölyökből és házimacskából. (Special ringben az első 5 macskát - Allbreed ringben pedig az első 10 macskát.)

A bíró a döntőbe szabadon választ, tehát lehet, hogy egy fajtából többet behív, más fajtából egyet se, egy divízióból akár mind a hármat, míg a másik divízióból egyet se, ha úgy ítéli meg, hogy ott a még a harmadik is jobb, mint a másikban a nyertes. Ezért lehet, hogy a macskád minden ringben szín első, divízió első, de nincs egy döntője sem, míg egy másik divízióból a harmadik pedig bejut. A már kiadott sorrendet viszont nem változtathatja meg a bíró. Tehát azt nem teheti meg, hogy behívja a 2. barna cirmost fehérrel, de az elsőt nem, vagy behívja mind a kettőt, de megfordítja a sorrendet. Egy ringen belül ilyet nem lehet, csak másnap, ami egy másik verseny.

A döntőbe jutott macskák rozetta díjazásban részesülnek, s helyezéseik a következő pontokat érik:

 

Ha a ketrec tetején a számot a segéd lefordítja, haladéktalanul vidd ki a macskádat a bírói körből (ring)! - ugyanis befejezte az ottani szereplését.


 

 

Mit kell leírnom a bírálatkor?

A kiállítók a katalógusban jegyzik a szín - divízió és a finálé helyezéseiket. Ezek alapján tudják később kiszámolni és összesíteni a pontjaikat. Ebből pedig megtudható, milyen eredményes volt a cica az adott kiállításon és a nemzetközi pontversenyben hol áll.A katalógusban a macskák neve mellett balra a szombati, jobbra a vasárnapi bírálati helyek vannak, legfelül a bíró nevének rövidítésével. Ide írd be a Best of Color helyezésedet 1-től 5-ig, a csoportodba tartozó utolsó macska neve után a Best of Division helyezésedet:


Ha hallod, hogy ellenőrizni kell a fináléra visszahívott macskák számát, tedd meg, és ha a te macskád száma is felkerül a ketrecre, akkor a legjobbak közé kerültél. Ismét vidd ki a cicát, foglalj helyet a bíróval szemben és örülj együtt a győztesekkel! (Kívánatos az illedelmesen hangos taps és örömmegnyilvánulás!) Ha bekerültél a legjobbak közé, ezt az eredményt a katalógusban lévő (adott napra vonatkozó) finálé összesítőbe írd be!

 

Ha egy eredményben nem vagy biztos, vagy elfelejtetted feljegyezni, NE a bíróhoz menj,
hanem keresd meg a Master Clerket és Ő segíteni fog!

 

A kiállítás legvégén a Best of Color és a Best of Division helyezések alapján kiszámítható, hány pontot gyűjtött a cica az adott kiállítási hétvégén. A pontokat mindig ringenként számolják össze. Ha egy adott évadon (lsd. később!) belül ugyanazzal a cicával több (ugyanazon ország, vagy külföldi kiállításán) szerepelsz, egyre több pontja lesz, az aktuális pontállás pedig az interneten (http://tica.org/members/standings.php) követhető, így mindig tudható, mit kell még teljesítenie a cicusnak.


Színkódok:

(szín és divízió)

Best of Color 1 – 5 helyezések, és a Best of Division 1-3 helyezések - amelyeket a következő színű szalagok jelölnek:

 

A TICA címek eléréséhez a macskáknak pontokat kell gyűjteniük, s az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:


Jelmagyarázat:
CH - Champion (bajnok); GRC - Grand Champion (Nagybajnok); DGC - Double Grand Champion (Kétszeres Nagybajnok); TGC - Triple Grand Champion (Háromszoros Nagybajnok); QGC - Quadruple Grand Champion (Négyszeres Nagybajnok); SGC - Supreme Grand Champion (Kitűnő Nagybajnok - Világbajnok)

A kasztrált macskáknál a Champion mellett az Alter, a házimacskáknál pedig a Master megnevezés használatos.
(pl.: DGCA - Double Grand Champion Alter, SGM - Supreme Grand Master)
Regionális verseny:
A címszerzésen kívül a cicák a nemzetközi verseny-ben is megmérettetnek. Ebben csak a döntők pontjai számítanak (tehát a szín és divízió nem) + a legyőzött macskák száma. Tehát, ha a macskád az allbreed döntőben 2. lett és 32 induló volt, akkor kap egyszer 190 pontot a döntőért és 30 pontot a legyőzött macskákért. A cicák csak az első 50 ringbeli pontjaikat gyűjtik folyamatosan, utána a legalacsonyabb ringbeli pontszámot (amely egy előző kiállításon is lehetett), "lecserélik" a magasabbra. Tehát pl. egy ringben 190 pont volt az évadban a legalacsonyabb pontszáma a cicádnak, de a mostani kiállításon van egy pl. 220 pontot érő döntős helyezése, akkor a régiós összpontszáma a cicának 30 ponttal nő (tehát nam adódik hozzá mind az újabb 220 pont, csak a legkisebb elért és a mostani különbsége). Ha több ilyen pontcserét meg tud ejteni valaki egy kiállításon, annál jobb. Így a nemzetközi pontok általában kevesebbre jönnek ki, mint a címszerző pontok. Ezek alapján évadonként kiadják az első 20 helyet régión belül (házimacska-kölyköknek az első 10 helyet), és az első 20 macska lesz az adott kategória regionális bajnoka (RW). Van egy világ összesítő is, a legjobb macskák kategóriánként a nemzetközi bajnokok (IW). Plusz kiadják az első 3 helyet fajtánként. Ezek komoly elismerések és szép nagy plaketteket osztanak az Annual Award Shown (amelyet évente az adott régió más-és más országában rendezik meg. 2006-ban pl. Magyarországon). Kiosztják még színenként is az első három helyezést, de azt a diplomát levélben küldik meg, mivel rengeteg szín van.

Magyarország a TICA Dél-Európai Régiójához tartozik 2009-től (Előtte az Észak-Európai Régió tagja volt, de több országgal egyetemben - Európa arányosabb felosztása miatt - átkerült a délibe.). Az ezen országokban élő, a TICA-nál bejegyzett macskák kiállításokon elért eredményeit a Regionális Igazgató minden évben összesíti és ennek alapján rangsorolják a Legszebb 20 Hosszúszőrű és Legszebb 20 Rövidszőrű Macskát, a Legszebb 20 Kasztrált macskát, a Legszebb 20 Kölyköt, a 20 Legszebb Házimacskát és a 10 Legszebb Házimacska Kölyköt, és az egyes macskafajták legsikeresebb cicáit, az évad fajtagyőzteseit. A TICA év május 1-től április 30-ig tart. Az eredményeket a www.tica-europe-south.eu honlapon teszik közzé.Fontos tudnivalók:
- Magyarország a TICA dél-európai (ES, EurS, 'Europe South') régiójába tartozik.
- A kiállításra való megérkezést követően ellenőrizd, hogy a nevezett macskád / macskáid neve(i), regisztrációs száma(i) és a feltüntetett régió jók-e! Ha a katalógusban nem azon a TICA regisztrációs számon szerepel a cicád, mint a valós száma, akkor mindenképpen jelezd a Master Clerk-nél!!! (Ugyanis ha nem valós adatokkal versenyez a cica, akkor nem tudják a későbbiekben beazonosítani a pontszámokat illetően!)
- Amennyiben Házimacskát (HHP) állít ki, akkor mindig ugyanazt a nevet és születési dátumot használja minden esetben, mint amikor először bemutatásra kerül. Ha megváltoztatja valamelyik adatot, akkor két különböző nevezésnek kell tekinteni, amelyek külön kerülnek pontozásra.
- Az egy, vagy többnapos kiállítás eredményei külön összesítésre kerülnek, s a kiállítás legszebbjei külön díjazásban részesülnek (Best of Best).
- A kölykök címeket nem szerezhetnek.
- Az egyes kiállítások eredményei összeadódnak, másik kiállítási évadra is átvihetők a címszerzés szempontjából. (A regionális éves versenybe csak az adott évad pontjai számítanak be - minden TICA évad az adott év május 1-től a következő év ápr.30-ig tart!). A kölyök pontok nem vihetők át, felnőttben előről indul a regionális verseny minden évadban. Viszont felnőttből kasztráltba átviheti a macska az eredményeit és onnan folytathatja tovább. (Minden cica pontértéke abban a régióban kerül elszámolásra, amelyben az adott évad első kiállításán szerepelt! - pl., ha Ausztriában volt először kiállításon, akkor ---> a TICA Dél-Európai [ES, EurS] régiójába számítanak be a régiós pontjai helyezéskor.)
- Címeket csak a TICA-ban regisztrált macskák kaphatnak, egy kiállítási eredményt számítanak be, amelyen még nem volt a macskának regisztrációs száma.
- A felnőtt (8 hónapnál idősebb) házimacskákat (HHP) csak ivartalanítva lehet benevezni a versenyre!
- Az adott kiállításon megszerzett pontokat a katalógusban megtalálható pontszámító és bejelentő összesítő lapon kell összesíteni és elküldeni a TICA EO részére. (ide küldeni: scoring@tica.org)
-A TICA-ban fajtatiszta cicát regisztráltatni a regisztrációs lap kitöltésével lehet. Mellékelni kell a törzskönyv másolatát és a klubodtól egy tulajdoni igazolást (és ki kell fizetni!). Házimacskák regisztrációs lapja: Házimacska (HHP) regisztrációs lap. (ide küldeni: registrations@tica.org)
- TICA házimacska regisztrációs lap / pontösszesítő lap magyar fordítása (példakitöltéssel).

- A TICA rendszerről, díjakról, regisztrációról, stb... bővebben a www.tica.org, www.tica-europe-south.eu lehet infomációkat szerezni!
- Kiállítási riportok (adott kiállítás eredményei, helyezései): TICA Showreport Archive
- Régiós verseny állása, helyezései (fajtánként, régiónként is): TICA Standing Archive
- A TICA rendszerről kiegészítő tudnivalók magyarul itt: TICA_szab kivonat.pdf (1,4M .PDF file)
- Letölthető és kitölthető TICA pontszámító táblázat (Ms-Excel 97-2003 formátumú)

A címekkel, díjakkal pénzjutalom NEM jár!


források: Mesterházy Katalin, bercica.hu, raszputyincat.com, norsycat.hu, kiállítási katalógusok

frissítés: 2011.ápr. 11.